Jak sprawdzić poprzedni numer licencji Kaspersky?

Kaspersky Internet Security 2011:

 • otwórz główne okno programu
 • na dolnym pasku okna aplikacji wybierz link Licencja
 • w oknie Menadżera licencji można znaleźć informacje o licencji
 • zamknij okno Menadżera licencji
 • zamknij główne okno programu.


Ponadto numer licencji można znaleźć w innej sekcji aplikacji. Aby uzyskać wymagane informacje, należy wykonać następujące czynności:

 • otwórz główne okno aplikacji
 • w dolnej części głównego okna kliknij na link Pomoc techniczna
 • W oknie Pomoc techniczna w sekcji Informacja o systemie, możesz sprawdzić numer licencji. Numer licencji jest jednocześnie linkiem, który po kliknięciu otwiera okno Menadżera licencji, gdzie również znajduje się ten numer. Można tam również znaleźć informacje na temat typu licencji, datę aktywacji oraz informację o utracie ważności podaną jako liczbę dni, które tam będą do utraty ważności licencji.

 

Kaspersky Internet Security 2010:

Aby znaleźć numer licencji programu Kaspersky Internet Security 2010, należy wykonać następujące czynności:

 • Otwórz główne okno aplikacji
 • Na dolnym pasku okna aplikacji wybierz odnośnik Licencja
 • W oknie Zarządzanie licencjami w sekcji Aktywna licencja można znaleźć wymagany numer licencji


Ponadto numer licencji znaleźć można w innej sekcji aplikacji. Aby otworzyć wymagane okno, należy wykonać następujące czynności:

 • Otwórz główne okno aplikacji
 • W dolnej części okna wybierz odnośnik Pomoc techniczna
 • W oknie Pomoc techniczna w sekcji Licencja wyświetlony będzie numer licencji. Numer ten jest też linkiem,który można kliknąć i otworzyć okno Informacje o licencji, gdzie również znajdziesz numer licencji. Można tam również znaleźć informacje na temat typu licencji, datę aktywacji oraz informację o utracie ważności podaną jako liczbę dni, które tam będą do utraty ważności licencji.


W pozostałych produktach czynność ta wygląda bardzo podobnie.


do kosza taby przelicz sprites przelicz aktualizuj wróć tab-title cennik info dane OK zamów teraz zobacz szczegóły Negocjuj cenę Negocjuj cenę