NetSupport School

NetSupport School
 • Okres:
 • Ilość stanowisk:
 • Rodzaj zamówienia:

Czas realizacji: do 2 dni roboczych

Cena: 97.80 zł netto (120.29 zł brutto) cena

Negocjuj cenę

Kupon rabatowy (opcjonalnie)Opis produktu

NetSupport School jest wiodącym rozwiązaniem na rynku oprogramowania dla klas szkolnych. Obsługując wszystkie platformy, NetSupport School dostarcza nauczycielowi bogaty zbiór dedykowanych funkcji do oceny, monitorowania, współpracy i kontroli, zapewniając mu możliwość pełnego wykorzystania wyposażenia ICT.

Starając się sprostać wyzwaniom i wymaganiom nowoczesnej klasy, NetSupport School zapewnia możliwość prezentowania treści zajęć, jednoczesnego monitorowania wszystkich komputerów oraz realizowania pracy zespołowej - gwarantując utrzymanie przez cały czas pełnej uwagi i skupienia studentów. Nie ma ukrytych dodatków: wszystkie funkcje są dostępne w standardzie, w tym moduły: Dedykowany Nauczyciel, Asystent Klasy i Technik.

Oprogramowanie NetSupport Classroom jest zaprojektowane do bezproblemowej pracy w sieci przewodowej i bezprzewodowej, z komputerami stacjonarnymi, laptopami lub tabletami oraz do użytku na tradycyjnych komputerach PC, cienkich klientach lub w środowiskach zwirtualizowanych.

Tutor Assistant

Darmowy komponent, dostępny w Apple Store i Android App Store. Aplikacja NetSupport School Tutor Assistant, przeznaczona do wykorzystania w istniejącym środowisku klasowym, zarządzanym przez NetSupport School, stanowi rozszerzenie tradycyjnej aplikacji Tutor i pozwala nauczycielom na większą mobilność w pracowni komputerowej, jednocześnie stanowiąc doskonałe narzędzie na potrzeby monitorowania postępów studentów przez asystentów nauczyciela.

Plikacja jest kompatybilna z urządzeniami Apple iOS, tablet Android i smartfon i po zainstalowaniu w urządzeniu paruje się z oprogramowaniem NetSupport School Tutor, dając nauczycielom swobodę poruszania się w klasie, przy zachowaniu kontroli nad klawiaturą i możliwości monitorowania wszystkich komputerów studentów.

Teacher App – Windows 10

Autorska aplikacja Teacher App, dodatkowa do aplikacji nauczycielskiej na pulpit dla systemu Windows, jest zaprojektowana do instalacji na tabletach Windows oraz urządzeniach dotykowych. Oprócz zapewnienia wszystkich oczekiwanych głównych funkcji zarządzania klasą, aplikacja Teacher ma na celu zintegrowanie kluczowych usług edukacyjnych Windows 10 i Office 365.

Tutor dla systemów Android

NetSupport School Tutor dla systemów Android rozszerza funkcjonalność produktu o obsługę dedykowanych sal lekcyjnych opartych na tabletach, umożliwiając połączenie nauczyciela z urządzeniem każdego studenta i komunikację oraz udzielanie wsparcia w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Na tabletach Studentów musi być uruchomiona aplikacja NetSupport School Student.

Student dla systemu Android i Browser dla iOS

Oprogramowanie NetSupport School Student dla systemu Android i Browser dla iOS spełnia wymagania związane z coraz szerszym wykorzystaniem technologii mobilnej w nowoczesnej sali lekcyjnej. Aby umożliwić słuchaczom mobilnym uczestnictwo w lekcjach zarządzanych przy użyciu NetSupport, po dokonaniu instalacji na tabletach Android i urządzeniach iOS studentów, możliwa jest interakcja oraz wsparcie nauczycielskie z poziomu tradycyjnej stacjonarnej aplikacji Tutor.

Tutor dla Google Chrome

Na potrzeby dedykowanego środowiska edukacyjnego Chrome OS, aplikację NetSupport School Tutor można zainstalować na urządzeniu nauczyciela z systemem operacyjnym Chrome, uzyskując możliwość interakcji z chromebookami studentów.

Obsługa chromebooków Google studentów

Wykorzystaj możliwości NetSupport School w środowisku edukacyjnym chromebooków Google. Na potrzeby istniejącej lub nowej klasy zarządzanej przez NetSupport School, można zainstalować rozszerzenie aplikacji NetSupport School Student dla Google Chrome, obsługującym Google Chrome OS.

NetSupport School dla Mac

NetSupport School dla Mac to precyzyjne oprogramowanie do zarządzania klasą w środowisku Mac, które pozwala nauczycielom na kontrolę, komunikację i współpracę ze studentami.

Uwaga: w razie potrzeby NetSupport School Windows Tutor może łączyć się ze Studentami korzystającymi z systemu Mac.


Funkcje

NetSupport School zawiera bogactwo funkcji pomocnych w Szkoleniu, Wspieraniu i Monitorowaniu Uczniów.

Zarządzaj

Kreator Klasy

Kreator Klasy, który uruchamia się podczas rozruchu, zapewnia aplikacji Nauczyciel interfejs z prostą obsługą w celu połączenia elementów wymaganych podczas lekcji. Nauczyciel może również wybrać metodę połączenia dla aktualnej klasy.

Zarządzanie Zasilaniem

Wlaczanie i wylaczanie wszystkich komputerów w klasie z komputera Nauczyciela.

Automatyczne logowanie Uczniów

Aby umożliwić początek lekcji od razu, nadzorujący może automatycznie zalogować uczniów wszystkich stanowisk przed rozpoczęciem lekcji.

Blokowanie/Odblokowywanie myszy i klawiatur studentów

Tutor pozwala szybko zablokować klawiatury i myszy Studentów, aby zapewnić, że stacje robocze/urządzenia Studentów nie będą one używane podczas prezentacji/wykładu.

Przechowuj układy klas

Kontrola może organizować ikony uczniów w układy w oknie widoku kontrolnego. Dla przykładu, po wyborze członków grupy można pozmieniać ikony indywidualnych klientów w oknie widoku kontrolnego, w celu odzwierciedlają układu klasy.

Organizer Lekcyjny

Funkcja Plan Lekcyjny NetSupport School umożliwia aplikacji Nauczyciel wstępne zaplanowanie zakresu lekcji, zbudowanie odpowiednich ram czasowych i wedle potrzeb podpowiada.

Zarządzanie drukiem

Tutor pozwala zapewnić pełną kontrolę nad użytkowaniem drukarek przez Studentów, poprzez monitorowanie wszelkiej aktywności związanej z drukiem, wprowadzanie limitu stron i blokowanie opcji drukowania.

Kontrola urządzeń

Zapobiegnij kopiowaniu danych na lub z urządzeń USB, napędów CD/DVD i twórz nowe dyski sieciowe na czas trwania lekcji.

Rejestr Uczniów

Na potrzeby prowadzenia rejestru każdych zajęć, Tutor pozwala generować prośby do Studentów o wprowadzenie indywidualnych danych. Dzięki temu wyświetlane są konkretne nazwy, nie zaś mniej znaczące informacje o komputerach, co doskonale współgra z funkcją układu klasy. Szczegóły rejestracji uczniów mogą być widoczne w raportach rejestracji, które można zapisać dla każdej klasy.

Pasek narzędzi Ucznia

NetSupport School obecnie udostępniło Pasek Informacyjny Ucznia, starannie umieszczony u góry każdego ekranu Ucznia. Może być ustawiony jako zawsze widoczny, ukryty lub w trybie autoukrywania.

Wyślij/Zbierz prace

Przygotuj pliki dla uczniów do pracy nad nimi z wyprzedzeniem i automatycznie dystrybuuj je kiedy rozpoczyna się lekcja. Nawet lepiej, jeśli pracowali na plikach to można je ściągnąć automatycznie dla późniejszego przeglądu i oceny.

Transfer Pliku

Korzystając z zaawansowanej technologii „Przeciągnij i upuść”, Tutor pozwala przekazywać pliki z własnej stacji roboczej do pojedynczego Studenta. Zawiera wsparcie dla długich nazw plików.

Ostatnia wersja NetSupport School posiada funkcjonalność żywych folderów. Po rozpoczęciu transferu pliku do zdalnego komputera, ścieżki do otwartych folderów (okno Windows Explorer) zarówno na komputerze nauczyciela jaki i studenta zostają wyświetlone u góry okna transferu pliku celem ułatwienia wyboru.

Dystrybucja plików

Tutor umożliwia także jednoczesne przeciąganie i upuszczanie plików z własnej stacji roboczej do wielu Studentów. Idealny do przygotowania pracy na lekcji.

Kontrola

Pokaż

Wyświetl ekran Nauczyciela na wszystkich, niektórych lub jednym ekranie ucznia. Wyświetla w trybie pełnoekranowym lub okienkowym, aby umożliwić Uczniom dalszą pracę.

Podczas, gdy Nauczyciel pokazuje swój ekran w trybie pełnoekranowym, klawiatury i mysze Uczniów są zablokowane, aby skupić ich uwagę.

Dla większej interakcji, Nauczyciel może wyznaczyć Ucznia do przejęcia Pokazu.

Opcja obejmuje również pokazywanie Filmów, Pliki Powtórek i pojedyncze Aplikacje.

Pliki do powtarzania

Aktywność na urządzeniach Studentów i Tutora można rejestrować i przechowywać w pliku, który można odtworzyć w późniejszym terminie. Dostępne jest narzędzie do konwersji plików Powtórki, pozwalające na skracanie i edytowanie plików przed ich konwertowaniem do formatów AVI lub WMV.

Rozpocznij program

Aplikacje można uruchamiać jednocześnie na jednej lub wielu stacjach roboczych Studentów z komputera PC z programem Tutor. Przykładowo, nadzorujący może rozpocząć takie same aplikacje na wszystkich stanowiskach uczniów w celu przygotowania do następnej czynności /ćwiczenia.

Pokaż wideo

Szybka i prosta metoda prezentacji wideo na ekranach uczniów.

Prezentacja Ekranu Ucznia

W ten sposób Tutor może wyświetlać pojedyncze ekrany Studentów na ekranach wybranych lub wszystkich Studentów.

Opcja zatrzymania ekranu

Przechowuj wizualny zapis aktywności uczniów przez robienie "migawki" ekranu ucznia.

Dodaj komentarz do ekranu

NetSupport School posiada w standardzie szeroka game ekranowych narzedzi do adnotacji, wspomagajacych prezentacje. Sa to: linie, strzalki, ksztalty, podswietlenia tekstu i wiele wiecej.

Tablica interaktywna

Pełnoekranowa Tablica programu NetSupport School zapewnia Nauczycielowi zestaw narządzi rysunkowych co pozwala prezentować informacje do nauczenia w formie graficznej. Treść tablicy może być pokazywana Uczniom w jakimkolwiek punkcie lekcji.

Wspólna przeglądarka

Prosty interfejs, który umożliwia nadzorującemu instruowanie Uczniów poprzez różne strony internetowe, z możliwością zablokowania/odblokowania w zależności od potrzeb lekcji.

Funkcja Grupy

Na potrzeby pracy grupowej, NetSupport School pozwala na zdefiniowanie całych grup stacji roboczych Studentów. Dla przykładu, można wybrać program, wyślij wiadomość, a także zainicjować przegląd wszystkich uczniów, którzy są członkami grupy. Wyznaczonemu uczniowi mogą zostać przypisane określone prawa nadzorującego i będzie on działał jako lider grupy do momentu odwołania tych przywilejów. Następnie obejmuje wizualny układ liderów oraz ich członków grupy.

Czat Grupowy lub 1:1

Umożliwia to prowadzenie dwustronnego czatu ekranowego pomiędzy Tutorem a Studentem, dzięki czemu można zapewnić pomoc nie rozpraszając reszty klasy.

Wiadomość

Wyślij wiadomość jednemu lub grupie Uczniów. "Dziesięć Minut do końca Egzaminu".

Audio

W trakcie prezentacji można transmitowac przekaz audio lub głos Nauczyciela. Pomoc audio jest dostępna we wszystkich ekranach pokazu oraz w opcjach zdalnego sterowania.

Monitoruj

Monitorowanie dźwięku

Jednocześnie zobacz wszystkie ekrany uczniów w klasie i sprawdź natychmiast, które komputery mają aktywny dźwięk. Wybierz jedną z widocznych miniatur uczniów, aby słuchać dźwięku odtwarzanego na tym PC. Słuchaj mikrofonu ucznia i poprawiaj wymowę, przeprowadź 2-kierunkowe rozmowy z konkretnym uczniem nie przeszkadzając reszcie klasy.

Tryb Monitorowania

Nauczyciel może wyświetlić widok pomniejszony wszystkich podłączonych urządzeń Uczniów. Funkcja automatycznego powiększenia pozwala wybrać konkretnego Ucznia używając myszki dla lepszego podglądu. Miniatury uczniów mogą być dostosowane rozmiarami przy użyciu elastycznego paska umożliwiając lepsze wykorzystanie przestrzeni na ekranie nadzorującego. Miniatury mogą być także przeglądane na pełnym ekranie przez naciśnięcie F11.

Monitorowanie klawiatury

W ten sposób Tutor ma wgląd w czasie rzeczywistym w aktywność Studenta, ponieważ widzi wyświetlenie wszelkich treści wpisywanych przez Studenta podczas korzystania z dozwolonych aplikacji.

Zapewnia również "Docelowe" słowa kluczowe w celu śledzenia zrozumienia ze strony uczniów i pełną historię użycia klawiatury przez uczniów i oprogramowanie.

Monitorowanie programów i Internetu

Wykorzystuj oprogramowanie i moduły monitorowania sieci w celu kontroli wykorzystania aplikacji i stron internetowych. Ogranicz wykorzystywanie określonych aplikacji i stron poprzez utworzenie zatwierdzonego wykazu. Na bieżąco zapewnia raportowanie dla nadzorującego ze szczegółami obecnie otwartych aplikacji i stron.

Zdalne Sterowanie (Przeglądanie)

Obserwuj, Udostępniaj lub Kontroluj ekran Ucznia. Skaluj Okna Podglądu w celu Dopasowania i Podglądaj wiele ekranów jednocześnie. Jest to idealne do prowadzenia indywidualnego szkolenia bez wpływania na drugiego Ucznia i bez potrzeby aby Nauczyciel opuszczał biurko.

Skanowanie

Monitorowanie do 16 ekranów Uczniów na Stanowisku Nauczyciela, jednocześnie. Umożliwia to Nauczycielowi dyskretną obserwację tego, co Uczniowie robią na swoich stanowiskach.

Udzielanie pomocy

Studenci mogą zgłosić prośbę o pomoc na ekranie Tutora, nie zakłócając pracy reszty klasy. Tutor jest niezwłocznie powiadamiany o prośbach o pomoc przez pojawiające się pole na ekranie oraz ikonę „Prośba o pomoc” obok ikony danego Studenta.

Nauka i testowanie

Moduł Pytania i odpowiedzi

Moduł Pytania i Odpowiedzi NetSupport School to unikatowe wspólne narzędzie, pozwalające nauczycielom wzmacniać kluczowe punkty nauczania i stale monitorować zrozumienie tematu przez Studentów podczas lekcji. Można ustnie zadać pytanie całej klasie, sprawdzać odpowiedzi i zrozumienie tematu przez Studentów, odbijać pytania w klasie, rozwijać możliwości koleżeńskiej oceny oraz przyznawać nagrody poszczególnym osobom i całym zespołom.

Notatnik Ucznia

NetSupport School obecnie zapewnia przydatny Notatnik Ucznia. Podczas typowej klasy, wszystkie odpowiednie pozycje dotyczące przedmiotu mogą zostać ujęte i automatycznie zawarte w pliku PDF do wglądu po lekcji przez każdego ucznia.

Narzędzie do badań uczniów

Uzyskaj natychmiastowy odzew przez wyświetlanie pytania na ekranach uczniów. Otrzymuj analizy odpowiedzi uczniów na bieżąco. Publikuj wyniki badań dla wszystkich Uczniów.

Moduł testowania

Należy stosować projektant tworzenia testów NetSupport School do stworzenia testów, które można dostosowywać i które można zdalnie dostarczyć do stanowisk uczniów i ocenić w czasie rzeczywistym.

Techniczna

Konsola techniczna

NetSupport School oferuje Konsolę Techniczną dla specjalistów IT, na potrzeby zarządzania i obsługi wszystkich komputerów w szkole. Obejmuje ona takie funkcjonalności jak: monitorowanie całej sieci w jednym widoku; monitorowanie aplikacji oraz Internetu; generowanie zasobów sprzętu/oprogramowania wybranego komputera PC; zarządzanie energią oraz możliwość stosowania „zawsze włączonych” ograniczeń dla Internetu/aplikacji w skali całej szkoły.Podsumowanie

NetSupport School Szkoła to potężne narzędzie bazujące na zdobywającym nagrody oprogramowaniu Zdalnego Kontrolowania Menedżerów NetSupport School.

Potrzeba zastosowania nowoczesnych technologii w salach lekcyjnych nigdy jeszcze nie była tak silna. Doświadczeni w korzystaniu z komputerów uczniowie to prawdziwe wyzwane dla nauczycieli, którzy muszą uzyskać maksymalne korzyści z prowadzenie komputerowego instruktażu i dopilnować, by ich podopieczni wykonywali określone zadania, a nie wykorzystywali czas przy komputerach dla celów życia towarzyskiego!

NetSupport School pomaga nauczycielom i instruktorom poprawić skuteczność kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ang. ICT teaching) poprzez wprowadzenie centralnego instruktażu dla uczniów na ich komputerach. Możliwości: utrzymanie uwagi uczniów dzięki monitorowaniu korzystania z aplikacji oraz Internetu; śledzenie aktywności w laboratorium językowym; udoskonalenie wsparcia poprzez pomoc online i prośby o czat; oszczędność czasowa przez automatyczne wysyłanie i odbieranie plików prac oraz szybkie kontrolowanie uczniów i wyświetlanie wyników.

NetSupport School oferuje szereg różnorodnych funkcji:

 • Wsparcie TCP/IP.
 • Wsparcie dla wszystkich platform Windows.
 • Narzędzie zdalnej instalacji.
 • Tutor Assistant dla tabletów i urządzeń mobilnych.
 • Pokaż funkcję służącą do szkoleń.
 • Połącz z uczniami w pokoju.
 • Zdalna kontrola wsparcia.
 • Zobacz ekrany uczniów czasie rzeczywistym (tryb monitorowania).
 • Przeglądaj wielu podłączonych Klientów i zobacz każdy ekran po kolei.
 • Funkcja SOS.
 • Skalowalny widok Windows.
 • Wyświetlaj wiele ekranów uczniów jednocześnie.
 • Pokaż w oknie lub w pełnym ekranie.
 • Transfer plików.
 • Dystrybucja plików.
 • Rozmawiaj z uczniami, jeden na jednego lub w grupach.
 • Zdalnie uruchamiaj programy na stanowiskach uczniów .
 • Blokada klawiatur i ekranów wszystkich uczniów.
 • Zdefiniowanie i praca z grupami uczniów .
 • Zarządzanie zasilaniem.
 • Zabezpieczenie hasłem ustawień nadzorującego.
 • Opcja wyświetlania możliwych do dostosowania wiadomości na ekranach uczniów.
 • Wsparcie Multimediów.
 • Przechowuj układy klas.
 • Resetuj hasło Studenta (Studentów).
 • Profile nadzorujących.
 • Opcja zatrzymania ekranu.
 • Pokaż wideo.
 • Dodaj komentarz do ekranu.
 • Zautomatyzowane "Rozdaj /Zbierz prace".
 • Liderzy grupy.
 • Pokaż liderów.
 • Przeglądaj wiele ekranów uczniów jednocześnie.
 • Zezwól na połączenie uczniów z wybraną klasą.
 • Dostosowany Projektant Testów (Rysunek/Dźwięk/Tekst/wideo).
 • Udogodnienie badania Uczniów.
 • Puste ekrany uczniów.
 • Zapis i powtarzanie.
 • Pokaż skróty klawiszowe .
 • Planowanie lekcji.
 • Zegar lekcji.
 • Kreator lekcji.
 • Rejestr Uczniów.
 • Automatyczne logowanie Uczniów.
 • Interaktywna tablica.
 • Wspólnie przeszukuj Internet
 • Listy klas. Zapisz wiele list klas, aby ułatwić połączenie uczniów na początku lekcji.
 • Przenośny nauczyciel.
 • Automatycznie ponowne połączenie.
 • Pomiar i kontrola aplikacji.
 • Pomiar i kontrola Internetu.
 • Dźwięk.
 • Pokaż.
 • Zarządzanie materiałami dla uczniów.
 • Wsparcie bezprzewodowe.
 • Zarządzanie drukiem.
 • Monitorowanie klawiatury.
 • Kontrola urządzeń.
 • Panel informacji dla ucznia.
 • Nagrody ucznia.
 • Dziennik ucznia.
 • Monitorowanie dźwięku.
 • Konsola techniczna.
 • Pasek narzędzi nadzorującego.
 • Należy kliknąć na "Poproś o pomoc" jeśli nauczyciel potrzebuje wsparcia technicznego.

Wszystko powyższe połączone z interfejsem zaprojektowanym, aby czuć się jak w domu oznacza, że szkoła NetSupport School jest najbardziej potężną oraz najbardziej wygodną aplikacją tego rodzaju na rynku. Jeżeli jednak potrzeba jeszcze większej funkcjonalności to można sprawdzić Menedżera NetSupport School.

Wymagania systemowe

Vista, 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
Mac OS X 10.8 do 10.15.
NetSupport School działa w serwerach terminali, klientach Thin / Zero Client, środowiskach Virtual Desktop i komputerach współdzielonych i jest obsługiwany w Google Chromeksiążki, iOS i Android tabletki.

Wymagania wstępne systemu

Niektóre obszary funkcjonalności NetSupport School polegają na obecności pewnych plików / aplikacji; upewnij się, że są one dostępne przed instalacją NetSupport School.

Ogólne warunki
Internet Explorer 8 lub nowszy.
Windows XP (SP3), 2003 (SP2), Vista, 2008, Windows 7, Windows 8 / 8.1 i Windows 10.
50Mbytes wolne miejsce na dysku na instalację tylko dla uczniów.
140Mbytes wolne miejsce na dysku dla instalacji tylko dla Nauczyciela.
100Mbytes wolne miejsce na dysku na instalację tylko dla techników IT.
160Mbytes wolne miejsce na dysku do pełnej instalacji.
TCP / IP.

 • NetSupport School działa w środowiskach Terminal Server, Thin / Zero Client, Virtual Desktop, Multiseat i współdzielonych zasobów i jest obsługiwany w Google Chromebook i tabletach Android. Asystent Nauczyciela obsługiwany na urządzeniach z systemami iOS w wersji 9 i wyższej, Android 2.3 i wyżej.
 • Aplikacja Nauczyciel obsługiwana na urządzeniach Windows 10.
 • Aplikacja Nauczyciel dla Android jest wspierana na tabletach Android z wersją 4.0 lub nowszą.
 • Aplikacja Uczeń dla Android jest wspierana na tabletach Android z wersją 4.0 lub nowszą.
 • Aplikacja NetSupport Browser (iOS) obsługiwana na urządzeniach z systemami iOS z wersją 9.3.5 lub nowszą.
 • W NetSupport School dostępne jest również wsparcie dla urządzeń Mac.
 • NetSupport School Nauczyciel wymaga rozdzielczości ekranu 1024 x 768 lub wyższej.
 • Zsynchronizowany odtwarzacz multimediów dla plików WAV, MOV, AVI, MPG itp.

Uwaga: aby użyć funkcji „Przypnij do paska zadań” Windows 7, będziesz musiał usunąć niektóre słowa z „Reserved Word list”. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy 582 pod adresem www.netsupportsoftware.com/support

Obsługa z obsługą dotyku
NetSupport School Nauczyciel działa na Windows 7 i wyżej.
NetSupport School Student działa na Windows 8 / 8.1 lub Windows 10.

Moduł testujący
Projektant testów wymaga MDAC 2.1 lub nowszej wersji i COMCTL32.dll wersji 5.80 lub nowszej. Podczas instalacji NetSupport sprawdzi, czy te pliki są obecne czy też nie. Jeśli jednak instalujesz „cicho” za pomocą narzędzi NetSupport School Wdrożenie, nie zostaniesz ostrzeżony, jeśli brakuje plików.

Komponenty:

„Konsola Nauczyciela” to komputer używany przez Nauczyciela, który przegląda / przejmuje komputer.
„Konsola techniczna” to komputer używany przez techników lub menedżerów sieci do zdalnego zarządzania.
„Student” to komputer, który jest oglądany lub przejęty.
Zsynchronizowany odtwarzacz multimediów dla WAV, MOV, AVI, MPG itp.
Obsługa cienkiego klienta dla Windows oraz Citrix Terminal Services, a także wsparcie dla środowisk wirtualnych desktopów z NComputing (seria X i seria L), MiniFrame (SoftXpand) i opcje obliczania zasobów współdzielonych, w tym Serwer Windows MultiPoint.

Informacje dotyczące produktu

NetSupport School jest wiodącym rozwiązaniem na rynku oprogramowania dla klas szkolnych. Obsługując wszystkie platformy, NetSupport School dostarcza nauczycielowi bogaty zbiór dedykowanych funkcji do oceny, monitorowania, współpracy i kontroli, zapewniając mu możliwość pełnego wykorzystania wyposażenia ICT.

Pliki do pobrania

do kosza taby przelicz sprites przelicz aktualizuj wróć tab-title cennik info dane OK zamów teraz zobacz szczegóły Negocjuj cenę Negocjuj cenę